ŪDENS
UN VISI, KAS TUR UN AP TO DZĪVO

Vai zināt, cik ilgi gulbju bērni mācās lidot? Un kā pīļu māte savējos izved pastaigās? Cik augstu nārstojot uzlec karpas virs ūdens virsmas? Ūdens plakne ir vienīgā patiešām horizontālā virsma mūsu saimniecībā, bet uz, zem un virs šīs horizontāles ir milzīga pasaule, kas dzīvo un attīstās, neatkarīgi no mūsu ikdienas gaitām. Katru gadu, ieraugot  baltos gulbjus ar vai bez bērnu pulka, ikdienas skrējiens pats no sevis apstājas. Un pavasara varžu koncerts ir tikpat košs kā dziesmu svētki.